داستان فیلم در مورد یک قهرمان بکس است که به خاطر قوای که مربی‌اش که در حال مرگ است به طور ناخواسته وارد یک باند بزرگ فروش و قاچاق مواد مخدر میشود و همین موضوع باعث ایجاد یک خطر بزرگ در زندگی او میشود حالا او باید راهی برای رهایی از این مخمصه پیدا کند […]